Affiliate Betingelser

Du kan være med å selge Airwheel gjennom vårt affiliate program! 

Vi tilbyr pr i dag. 10% provisjon på salgsbeløpet eks. mva. 

Betingelser:

Vi må ha en faktura fra deg på opptjent provisjon, dette er ikke lønnsarbeid.

Provisjon blir utbetalt månedlig kun på oppfordring, dvs. at du må si ifra nå du vil ha utbetalt opptjent provisjon. 

Vi tar forbehold om å endre betingelsene eller legge ned programmet med umiddelbar virkning. Provisjon som allerede er opptjent vil selvfølgelig bli utbetalt med grunnlag i betingelse som gjaldt da de blir opptjent.

Ta kontakt for mer informasjon.